Înapoi

Termeni și condiții

Termeni și Condiții

HYPNOTIC COMMUNICATION SRL , având codul RO39131710, J40/4531/2018 , Str Tarnaveni 22 E, Sector 1, București în calitate de Prestator și Utilizatorii în calitate de Beneficiari, iși exprimă acordul ca prin utilizarea Site-ului și achiziționarea Produselor și Serviciilor digitale disponibile pe Teodorametiu.ro sunt reglementate de Termenii și condițiile de pe platformă,  fiind aplicabile tuturor utilizatorilor, fie persoane fizice sau juridice.

Termeni și  Condiții

Articolul 1 – Date Generale

1.1 Scopul acestui contract este de a defini termenii și condițiile precum și metodele prin care Sabisima.com prestează serviciile.

1.2. Aceste condiții generale de vânzare guvernează activitatea de vânzarea de produse digitale.

1.3. Achiziția de catre client a oricărui produs presupune că acceptă conditiile generale de vanzare de pe platforma Teodorametiu.ro

1.4. Toate produsele vândute de către Teodorametiu.ro respectă condițiile menționate în descrierea fiecărei oferte.

Articolul 2 – Definiție:

1.5 În condițiile prezentei, fiecare dintre expresiile menționate mai jos va avea semnificația care i se atribuie mai jos, și anume:

Client: înseamnă orice persoană fizică sau juridică care comandă un produs pe Teodorametiu.ro

Servicii: se referă la toate serviciile de orice fel furnizate de Teodora Metiu pentru client.

Articolul 3 – Servicii oferite:

1.6 Prețul pentru cursurile fizice sau online sunt cele afișate pe platformă, prețul afișat pe site urmând a fi identic cu cel care apare pe factura întocmită și emisă în urma înscrierii la curs.

1.7 Momentul începerii prestării serviciilor este cel menționat în mesajul de confirmare a comenzii, în urma plății efectuate pe platformă.

Articolul 4 – Responsabilitatea clientului:

1.8 Clientul este de acord cu condițiile menționate pe Teodorametiu.ro și recunoaște că în momentul în care a cumpărat un produs de pe TeodoraMetiu.ro, este de acord cu toate condițiile prezente pe această platformă.

1.9 Cursurile vor fi susținute conform structurii menționate pe fiecare pagină de pe platforma Teodorametiu.ro și se vor anunța orice modificări prealabile prin mesaj,email sau telefonic, dacă este necesar.

2.0 Prestatorul iși rezervă dreptul de a modifica sau actualiza termenii prezentei pagini în orice moment, fără înștiințarea prealabilă a beneficiarului sau orice utilizator de pe platformă.

Articolul 5 – Obligații 

2.1. Prestatorul se obligă să asigure livrarea comenzilor plasate în cel mai scurt timp posibil (termenele diferă în funcție de natura comenzii) și se obligă să facă tot posibilul pentru a asigura satisfacția clienților, dar își declină orice responsabilitate în cazul unei apariții majore. problemă tehnică care ar împiedica executarea contractului (atacuri, războaie, dezastre naturale, orice caz de forță majoră sau cauză de întrerupere prelungită a rețelei de internet în afara controlului nostru). Realizarea comenzilor depinde în special de furnizarea de către beneficiar a informațiilor necesare pentru îndeplinirea comenzii și pot fi amânate până primi toate datele necesare, dar nu mai mult de 30 zile, dacă nu este stipulat altfel prin scris sau într-un contract între părți.

2.2. Prestatorul livrează toate serviciile la cea mai înaltă calitate, dar poate oferi vreo garanție legată de schimbările pe care beneficiarul le va avea în urma acestui curs, rezultatele fiind variante pentru fiecare beneficiar în parte.

2.3 Prestatorul nu este răspunzător față de Beneficiar și nu va restitui, integral sau parțial, prețul dacă Beneficiarul în mod unilateral decide să nu urmeze cursul, nu accesează și nu utilizează platformele și instrumentele digitale puse la dispoziție de Prestator, deoarece ocupă locul pentru alți posibili utilizatori care nu mai pot participa la cursuri.

2.3.1 Beneficiarul este obligat să nu distribuie, să nu copieze, să nu reproducă, să nu împărtășească sau să nu înstrăineze în vreun mod linkuri de pe platforma Teodorametiu.ro, cursurile sau oricare materiale la care Beneficiarul are acces, fără acordul explicit, în scris, al Prestatorului. Acestea reprezintă proprietatea Prestatorului, HYPNOTIC COMMUNICATION SRL, și sunt furnizate exclusiv pentru uzul și consumul personal al Beneficiarului.


2.3.2 Beneficiarul este obligat să nu prejudicieze imaginea Teodorametiu.ro, participanților sau autorului și să onoreze dreptul de proprietate intelectuală și confidențialitatea informațiilor și datelor la care are acces în contextul relației juridice cu Prestatorul, HYPNOTIC COMMUNICATION SRL.

Articolul 9 – Modalitate de plata:

2.4. Orice suma neachitata in termenele mentionate anterior, va avea ca rezultat suspendarea imediata a serviciilor.

2.5 Beneficiarul nu poate pretinde despăgubiri de la Teodorametiu.ro din cauza suspendării serviciilor sale în urma unui incident de plată.

Articolul 6 ​​– Reclamații:

2.6. Orice reclamație cu privire la orice comandă, pentru a fi valabilă, trebuie să ajungă la sediul Teodorametiu.ro pentru a fi valabilă, trimisă de către beneficiarul comenzii.

Articolul 7– Legea aplicabilă

2.7 Prezentul contract este reglementat de legea romaneasca. În cazul unui litigiu, instanțele locale au competența exclusivă.