Termeni și Condiții

Definirea Termenilor si a Condițiilor

“Site” înseamnă în continuare site-ul de internet www.teodorametiu.ro

“Administrator” înseamnă persoana sau echipa care se ocupa cu administrarea site-ului.

“Serviciul” înseamnă orice serviciu oferit pe Site, și / sau orice modul sau componentă a acestuia.

“Utilizatorul” înseamnă în continuare orice persoană care vizitează sau accesează Site-ul, care își creează cont pe Site sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul.

Neacceptarea acestor Termeni si Condiții ori a oricărei prevederi din aceștia, după cum sunt formulați în prezentul act, atrage obligația Utilizatorului de a înceta imediat accesarea Site-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și / sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora, constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din aceștia.

Prin înregistrare, Utilizatorul acceptă în întregime și necondiționat prevederile acestor Termeni și Condiții și înțelege să utilizeze Serviciul în stricta conformitate cu acestea. Utilizatorii care au un cont creat pe Site înțeleg și acceptă ca utilizarea în continuare a contului lor, precum și orice accesare sau vizitare în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și / sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea; neacceptarea Termenilor și Condițiilor de către Utilizatorii menționați mai sus atrage obligația acestora de a înceta imediat accesarea Site-ului. 

Termeni generali

Vă rugăm să citiți următorii termeni de utilizare cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a acestui site precum și a site-urilor existente sub acest brand.

Ne rezervăm dreptul de a modifica acești termeni în orice moment, vă rugăm să verificați periodic această pagină pentru modificări. Prin utilizarea acestor site-uri, după ce am postat orice modificări ale acestor termeni, vă manifestați acordul cu privire la aceste modificări, indiferent dacă le-ați examinat sau nu și indiferent dacă ați primit sau nu o notificare cu privire la ele. Dacă, în orice moment alegeți să nu acceptați acești termeni de utilizare, vă rugăm să nu folosiți acest site sau oricare dintre site-urile noastre.

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod, oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii si Condițiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site sau de Serviciu, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta imediat accesarea Site-ului și / sau utilizarea în orice mod a Serviciului.

Proprietarii si colectorii de informații

Acești termeni de utilizare se aplică utilizării de către dvs. a tuturor Site-urilor și serviciilor deținute sau operate de Hypnotic Communication SRL având în funcția de Administrator pe Teodora Olga Mețiu (colectiv “noi”, “nouă”, sau “al nostru”), inclusiv și orice alt site pe care le-am deținut sau operat.

Restricții

Conținutul Site-urile noastre este protejat prin legea drepturilor de autor și de legile mărcii comerciale și sunt proprietatea proprietarilor lor. Cu excepția cazului în care se menționează altfel, vă pot accesa și utiliza informațiile și materialele în cadrul Site-urilor pentru uz personal. Dvs. nu puteți schimba, modifica, șterge, afișa, transmite, adapta, exploata, sau copia pentru distribuirea sau vânzarea oricăror informații, materiale, mărci comerciale, drepturi de autor sau pe alte site-uri. Dvs. trebuie să obțineți permisiunea scrisă de la noi sau de la orice altă entitate care deține proprietatea intelectuală pe site-urile noastre înainte de a putea publica, distribui, afișa, sau exploata comercial orice material de pe site-uri. Prin utilizarea Site-urilor, sunteți de acord sa respectați toate notificările privind drepturile de autor sau alte restricții postate.

Conținutul și elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) aparțin Administratorului Site-ului și partenerilor săi și reprezintă conținutul Site-ului. Prin derogare de la prevederea precedentă nu aparțin Administratorului Site-ului sau partenerilor săi acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o alta sursă, și nici opiniile și / sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului față de materialele de orice fel postate pe Site sau față de Conținutul Site-ului în general.

În cazurile în care Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip, este preluat de Administratorului Site-ului de la alți producători / emitenți de conținut sau materiale în fomat text, imagine, grafică, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și regulilor incidente în asemenea cazuri.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este exonerat de orice răspundere privind materialele, datele și informațiile, dar fără a se limita la acestea, preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate având scopul și caracterul de “comunicate de presă”. Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ și orientativ, și că Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului Site-ului, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Adminstratorul Site-ului și partenerii săi le dețin asupra / în legătură cu Site-ul, Conținutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenentă a acestora sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării a vreuneia din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la răspundere față de autorii / proprietarii Conținutului Site-ului.

Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului Site-ului.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui Site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale; Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoana și / sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a conținutului Site-ului în orice scopuri decât cele personale pot fi trimise la adresa: contact@teodorametiu.ro, cu mențiunea “Pentru Teodora Mețiu” sau prin oricare dintre modalitățile indicate la pagina de Contact a Site-ului.

Orice persoane care expediază în orice mod informații ori materiale către Site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către Site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Administratorului Site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Utilizatorii care expediază în orice mod informații ori materiale către Site sunt de acord să cedeze exclusiv, pe termen nelimitat și pe toate teritoriile, în momentul trimiterii acestora către Administratorul Site-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/sau retransmitere a conținutului cu care contribuie sau postează pe Site. Administratorul Site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de conținutul postat pe Site de către orice persoană, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul conținut.

Este strict interzisă postarea pe Site a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod, sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare.

Utilizatorii înțeleg și acceptă ca în cazul incălcării în orice mod și în orice măsură a oricărora din prevederile Termenilor și Condițiilor, Administratorul Site-ului va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea totală sau parțială a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru nepublicarea oricărui conținut expediat de Utilizator în vederea postării către Site ori pentru modificarea în orice mod a unui asemenea conținut, pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de Site, sau pentru desființarea contului Utilizatorului pe Site, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens.

Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Site-ul le oferă doar o platformă de comunicare și că doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date și informații postate pe Site indiferent de forma și partea în care apar (de exemplu blog, avatar, comentarii etc., dar fără a se limita la acestea) și pentru orice efecte juridice și / sau comerciale derivând din acestea.

Link-uri

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse și/sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe Site ori microsite-uri publicitare, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile în legătură cu Conținutul Site-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.

Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul Site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către Administratorul Site-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri. 

Subscrieri

Așteptăm comentariile dumneavoastră pentru oricare dintre Site-uri. Cu toate acestea, nu vom revizui sau lua în considerare orice observații sau sugestii nesolicitate legate de subiectele prezentate la seminariile noastre sau pentru produsele noastre. Sperăm că veți înțelege că această politică este destinată evitării posibilității de neînțelegeri viitoare în cazul în care ideile dezvoltate de către personalul nostru s-ar putea părea a fi similare cu ideile prezentate de noi.

În consecință, trebuie să vă rugăm să nu ne trimiteți orice idei originale creative, sugestii sau materiale. În cazul în care, în ciuda solicitării noastre, ne trimiteți orice idee, sugestie sau material, acesta devine proprietatea noastră. În cazul în care ne trimiteți corespondență nesolicitată, vom deține în exclusivitate toate drepturile la nivel mondial, și vom avea dreptul să o utilizăm în mod liber de prezentare pentru orice scop, fără compensarea sau notificarea emitentului. Având în vedere acest fapt, vă solicitam abținerea de la postarea sau transmiterea de proiecte creative, mai ales cele care sunt confidențiale sau personale pentru Dvs.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Vă informăm că datele personale pe care Utilizatorii le furnizează Administratorului Site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a Serviciului. Utilizatorii înțeleg și acceptă că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către Administratorului Site-ului a serviciilor pe internet, a serviciilor de reclamă, marketing și publicitate, statistică, și/sau furnizare bunuri și servicii.

Forum

Un “forum” înseamnă orice cameră de chat, discuții, ghidul de revizuire sau alte servicii interactive care figurează pe oricare dintre site-urile noastre și include ambele plăci publice si folderele private. Trebuie să vă înregistrați în conformitate cu instrucțiunile pe care le veți găsi pe site în scopul de a contribui la orice forum. Este interzisă trimiterea către orice utilizator al oricărui site din propritatea noastră sau personalului nostru, a oricărui material care este abuziv, vulgar, amenințător, hărțuitor, calomnios, defăimător, obscen, care invadează intimitatea unei persoane, care încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală sau alte tipuri de proprietate, sau care ar încălca orice lege în caz contrar.

Nu este permisă utilizarea discuțiilor într-o manieră comercială. Este interzisă postarea materialelor care solicită fonduri, sau care fac publicitate sau solicită bunuri sau servicii. Este interzisă postarea materialelor cunoscute a fi false. Este interzisă postarea sau transmiterea oricărui material informativ, software sau de altă natură care conține un virus sau alte componente dăunătoare. Noi nu suntem responsabili pentru materialul care apare în orice forum de pe Site-uri, cu excepția materialelor semnate de unul din reprezentanții noștri identificați. Noi nu suntem responsabili pentru materialele postate, de către utilizatorii forumurilor, cu caracter de calomnie, obscenitate, invadare a vieții private, a încălcării drepturilor de autor sau marcă comercială, exactitatea informației sau pentru orice alt motiv. Noi păstrăm, totuși, dreptul de a modifica sau elimina mesaje sau alte materiale pe care noi, la discreția noastră, le considerăm că sunt inacceptabile, ofensatoare, abuzive, defăimătoare, obscene, vechi, sau altfel. Ne rezervăm de asemenea dreptul de a edita materiale pentru orice alt motiv. Indiferent dacă sunt sau nu, vom modifica sau elimina astfel de material, utilizatorii rămânând singurii responsabili pentru conținutul mesajelor lor sau al postărilor făcute de ei. Prin postarea pe site-uri, avem dreptul (chiar dacă garantați că sunteți proprietarul materialelor cu drepturi acordate în mod expres) noi și / sau societățile relevante afiliate la nivel mondial, perpetuu și exclusiv, de a folosi întrebările, comentariile si postările, în original sau alte forme editate, în cadrul programelor de televiziune, cărților, articolelor, comentariilor din orice alt mediu cunoscut acum sau mai târziu, aflat acum în dezvoltare. Puteți de asemenea garanta că dețineți sau controlați în alt mod, toate drepturile pentru conținutul pe care l-ați postat în postarea publică și dreptul de a folosi astfel de conținut de către noi nu va încălca drepturile oricărei părți terțe. În plus, vi se garantează ca “drepturile morale” din materialele postate au fost ridicate. Nu există nicio despăgubire pentru oricare din materialele pe care le postați pe site-uri.

Politica AntiSpam

* Confidențialitatea datelor private

Administratorul Site-ului nu va divulga, vinde sau închiria informații personale ale utilizatorilor, decât în cazul în care cererea se face de către o instanță de judecată, în condițiile legii. Toate informațiile colectate sunt utilizate doar în scopul de a facilita comunicația cu utilizatorul.

* Cum puteți să nu mai primiți e-mail de la noi?

Fiecare e-mail trimis conține un link de dezabonare, acesta fiind o cale automată de a nu mai primi mesaje de la noi.

Fiecare cerere de dezabonare se procesează imediat.

* Angajamentul nostru

Site-ul www.teodorametiu.ro este împotriva trimiterii de spam.

* Definiția termenului de spam (conform Mail Abuse Prevention System)

Un mesaj electronic este considerat spam dacă:

1) datele și identitatea destinatarului precum și conținutul sunt irelevante pentru că mesajul este în mod egal aplicabil mai multor potențiali beneficiari, și

2) beneficiarul nu a acordat expeditorului deliberat, explicit și nerevocabil permisiunea ca acestea sa fie trimise, și

3) transmiterea și recepționarea mesajului de către destinatar se face pentru a oferi un beneficiu disproporționat expeditorului.

De asemenea, cosiderăm spam orice mesaj ilicit si ilegal.

Limitarea răspunderii

Administratorul Site-ului nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al Site-ului, sau pentru întreg conținutul oferit către Utilizatori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

Administratorul Site-ului nu ofera niciun fel de garantii sau raspundere pentru Continutul Site-ului si in nicio situatie nu poate fi facut raspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricarei parte, secventa, modul al Continutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizarii acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronata a oricaror prevederi ale Continutului Site-ului.

Utilizatorii inteleg si accepta ca furnizarea Serviciului poate fi afectata de anumite conditii obiective, precum si ca orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului “asa cum sunt”, “asa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. In consecinta, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere nici cu privire la orice informatii si date din Continutul Site-ului, inclusiv dar nu numai cele privind textul, imaginile, secventele video, avatarurile, blogurile, sau orice alta activitate legata de utilizarea, precum si niciun alt efect juridic derivand din acestea.

Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere in eventualitatea producerii oricarei opriri, intreruperi, ingreunari, disfunctionalitati sau erori in functionarea Site-ului, in situatia unei erori tehnice de orice fel sau oricaror erori in furnizarea Serviciului, precum si in orice situatie in care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natura tehnica din cele mentionate mai sus se datoreaza in mod direct si exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului.

In mod expres, Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzand dar fara a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect in legatura cu Serviciul precum si din utilizarea Continutului Site-ului in orice mod sau orice efecte juridice derivand din aceasta.

Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere pentru mesajele publicitare postate pe Site sau prin intermediul Serviciului, precum si pentru bunurile sau serviciile furnizate de catre autorii acestor mesaje publicitare.

In cazurile de forta majora Administratorul Site-ului si / sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc.

Utilizatorii sunt de acord sa protejeze, sa asigure si despagubeasca integral pe Administratorul Site-ului si / sau pe operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor, expertilor si consultantilor sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a Utilizatorului in legatura cu utilizarea Serviciului sau orice alt aspect in legatura cu Serviciul.

Legea aplicabilă. Litigii.

Drepturile si obligatiile Utilizatorilor si ale Administratorului Site-ului, prevazute de Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a municipiului București.

Înregistrarea

Am putea, la discretia noastra, sa suspendem sau sa reziliezem inregistrarea oricarui utilizator, la orice nivel al site-ului, care incalca oricare dintre acesti termeni de utilizare, sau pentru orice alt comportament pe care noi, in discretia noastra il consideram ca fiind nepotrivit.

Termeni

Informatii, servicii, produse, creante, subiecte de seminar, si materiale de pe Site-urile noastre sunt furnizate “ca atare” si fara garantii de orice fel, fie exprimate sau implicite. Noi renuntam la toate garantiile, explicite sau implicite, incluzand, dar fara a se limita la eficacitatea implicita a ideilor sau a strategiilor de succes listate pe acest site, precum si cele care sunt prevazute in produsele noastre sau ale participantilor la evenimentele noastre. Singura exceptie este garantiile de satisfactie si de absolvire, care sunt etichetate in mod clar garantii in cadrul Site-urilor noastre. Nici noi, nici oricare dintre licentiatorii nostri sau furnizori, nu garanteaza ca functiile continute in site-urile noastre vor fi neintrerupte sau fara erori, ca defectele vor fi corectate sau ca Site-urile sau serverul care le face disponibile sunt verificate de virusi sau alte efecte nocive componente. Nici noi, nici oricare dintre licentiatorii nostri sau furnizori nu garanteaza si nu face nici o reprezentare cu privire la utilizarea sau rezultatele utilizarii serviciilor, produselor, informatiilor sau materialelor de pe acest site, in ceea ce priveste corectitudinea lor, acuratetea, fiabilitatea etc. Dvs. (si nu noi sau la oricare dintre licentiatorii nostri sau dintre furnizori) va asumati intregul cost al tuturor operatiunilor necesare de service, reparatie sau corectare a sistemului dvs. Legea aplicabila nu poate permite excluderea garantiilor implicite, astfel incat excluderea de mai sus sa nu se aplice in cazul dumneavoastra. Noi suntem o parte, si nu monitorizam orice tranzactie intre utilizatori si furnizorii terti de produse sau servicii.

Limitarea raspunderii

Sub nici o forma, inclusiv dar nu limitat la neglijenta, noi sau oricare dintre licentiatorii nostri sau dintre furnizori nu vom vom fi raspunzatori pentru orice daune speciale sau indirecte care rezulta din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza, materialele sau informatiile de pe Site-uri, sau orice produse sau servicii furnizate in conformitate cu site-urile, chiar daca a fost informat de posibilitatea unor astfel de daune. Legea aplicabila nu poate permite limitarea sau excluderea de raspundere sau daune incidentale sau de consecinta (inclusiv, dar fara a se limita la, date pierdute), astfel incat limitarea de mai sus sau excluderea sa nu vi se aplice. Nu vom fi raspunzatori nici noi nici licentiatorii nostri sau furnizorii pentru toate daunele, pierderile si, cauze de actiune (fie in contract, prejudiciu, sau altfel) care depasesc suma platita de catre dumneavoastra la noi, daca este cazul, pentru accesarea site-urilor.

In niciun caz nu vom fi responsabili sau raspunzatori, direct sau indirect, pentru orice pierdere sau deteriorare, care este cauzata sau presupusa a fi fost cauzata pentru dumneavoastra in legatura cu utilizarea de catre dumneavoastra a oricarei consiliere, produse sau servicii pe care le primiti de la un vorbitor invitat pe Site-urile noastre sau la unul dintre evenimentele noastre.

Deasemenea nu suntem responsabili sau raspunzatori pentru orice pierdere sau deteriorare, care este cauzata sau presupusa a fi fost cauzata de catre invitatii nostri in legatura cu afisarea lor a fotografiilor, numelui, sau biografie scrise pe Site-urile noastre sau in materialele noastre de marketing.

Nu oferim sfaturi profesionale

Informatiile continute in sau puse la dispozitie prin intermediul site-uri (inclusiv, dar nu limitat la informatiile continute in mesaj, in fisiere de text, sau in chat-uri) nu pot inlocui sau substitui serviciile profesionistilor instruiti in orice domeniu, inclusiv, dar nu limitat la, aspectele financiare, medicale, psihologice, juridice etc. In special, ar trebui sa consulte un medic in mod regulat, in toate aspectele legate de sanatatea fizica sau psihica, in special cu privire orice simptome care ar putea necesita diagnostic sau ingrijire medicala. Noi si licentiatorii sau furnizorii nostri nu fac nici o declaratie sau garantie cu privire la orice tratament, actiune, sau aplicarea de medicamente sau un preparat de catre orice persoana ca urmare a informatiilor oferite sau furnizate in cadrul sau prin intermediul Site-urilor. Nici noi, nici partenerii nostri, sau oricare din partenerii nostri afiliati, nu va fi raspunzator pentru orice daune directe, indirecte, daune indirecte, speciale, exemplare sau de alta natura care ar putea sa rezulte, inclusiv, indifferent ca sunt pierderi economice, vatamare, boala sau moarte. Sunteti singurul responsabil si raspunzator pentru deciziile, actiunile si rezultatele in viata, si prin utilizarea de catre dvs. a site-urilor, sunteti de acord si raspunzator pentru orice astfel de decizii, actiuni sau rezultate, in orice moment, in orice imprejurare.

Câștiguri

Atunci cand abordeaza aspectele financiare in oricare dintre Site-urile noastre, clipuri video, buletine de stiri sau alt continut, am depus toate eforturile pentru a ne asigura ca programele noastre au capacitatea de a va ajuta sa va imbunatati viata dvs. sau de a va ajuta sa va dezvoltati afacerea. Cu toate acestea, nu exista nici o garantie ca veti obtine nici un rezultat sau castiga bani folosind oricare dintre ideile noastre, instrumente, strategii sau recomandari, iar noi nu pretindem ca va veti imbogati instantaneu pe oricare dintre Site-urile noastre. Nimic de pe Site-urile noastre nu sunt promisiuni sau garantii de castiguri. Nivelul dvs. de succes in atingerea rezultatelor similare depinde de o serie de factori, inclusiv de calificare, cunostintele, capacitate, dedicare, pricepere de afaceri, de retea, si situatia financiara, pentru a numi doar cateva. Deoarece acesti factori difera in functie de indivizi, nu putem si nu garantam succesul, nivelul venitului, sau capacitatea de a castiga venituri. Sunteti singurul responsabil pentru actiunile dumneavoastra si rezultatele in viata si de afaceri. Orice declaratii anticipative prezentate pe Site-urile noastre sunt pur si simplu opinia noastra si, prin urmare, nu sunt garantii sau promisiuni pentru performanta reala. Ar trebui sa fie clar pentru dvs. ca prin lege nu facem nicio garantie ca veti obtine nici un rezultat din ideile noastre sau modele prezentate pe site-urile noastre, iar noi nu oferim consiliere juridica profesionala, medicala, psihologica sau financiara.

Acordul părinților

Site-urile sunt adresate adultilor cu varsta peste 18 ani si nu vom colecta cu buna stiinta informatii personale de identificare de la tinerii sau copiii sub 18 ani. Va recomandam cu tarie ca parintii sa participe la explorarea de copiii lor a internetului si altor servicii on-line si de a folosi comenzile parentale ale browser-ului lor pentru a limita domeniile de Internet la care copiii lor au acces. Am putea, la discretia noastra, cere utilizatorilor sub 18 ani sa obtina consimtamantul unui parinte sau tutore pentru a vizualiza un anumit continut. Sunteti de acord sa respectati orice astfel de restrictii, si sa nu ajutati pe nimeni sa evite aceste restrictii.

Conținut matur

Pe site-urile noastre, vom discuta ocazional despre subiecte mature si expresii lingvistice legate de cresterea personala si profesionala. Utilizatorii care nu se simt confortabil cu astfel de subiecte sau expresii lingvistice nu ar trebui sa foloseasca Site-urile noastre.

Afilierea

Programul de Afiliere se desfasoara in mod automat si oricine poate promova site-ul www.teodorametiu.ro atat timp cat are un cont de utilizator al programului.

Este interzisa promovarea site-ului www.teodorametiu.ro pe site-uri cu continut considerat imoral sau ilegal.

Regulile din Programul de Afiliere subscriu Termenilor si Conditiilor generale de utilizare a site-ului www.teodorametiu.ro

Valoarea comisionului este cea stabilita in Acordul de Afiliere insa poate varia in functie de valoarea programului.

Valoarea comisionului pentru companii (in cazul in care se achizitioneaza un pachet de licente) va fi suma platita in prima luna pentru tot pachetul.

Valoarea comisionului va fi rambursata prin transfer bancar sau alte metode alese de Administrator si va fi virata la perioada agreata, respectand conditiile din Acordul de Afiliere.

Livrarea produselor și serviciilor

Programele si Produsele de pe site-ul www.teodorametiu.ro se livreaza exclusiv electronic. Orice alte produse livrate pe suport fizic sunt considerate un bonus si nu fac parte obligatorie din produsul de baza.

Garanția pentru calitate și Returnarea banilor plătiți

Orice client poate cere returnarea banilor platiti in termen de 30 de zile, din orice motiv. Dupa perioada de 30 de zile de la achizitionare se poate renunta la programul de membership prin simpla neplata sau prin trimiterea unui mesaj la pagina de suport dedicata membrilor. In acest caz banii nu se vor returna.

Confidențialitatea și neconcurența

Este necesar ca utilizatorii Site-urilor noastre sa inteleaga ca instrumentele, procesele, strategiile, materialele si informatiile de pe site-urile noastre sunt cu drept de autor si de proprietate, astfel incat utilizatorii se angajeaza sa nu inregistreze, reproduca, distribuie, multiplice informatiile noastre, in orice mod, fara permisiunea noastra scrisa. Orice utilizare neautorizata sau distribuirea conceptelor noastre, a Site-urilor, a materialelor, si a altor materiale cu proprietate intelectuala de catre dumneavoastra sau de reprezentantii dvs. este interzisa si se vor cere despagubiri complete in instanta.

Hypnotic Communication SRL NU este plătitoare de TVA.